Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
dostawa materiałów biurowych cz II


FotoFotoFoto

                                                                                                                                             Nysa, 04.10.2011

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2011

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie

ul. Orkana 6, 48-300 Nysa

NIP: 753-21-32-214, REGON: 532 20 62 67

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.         Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprzedaży materiałów biurowych z dostawą do siedziby zamawiającego, w ramach projektu „Lepszym być”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 
2.         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 
L.p.
Nazwa towaru
Ilość
Cena brutto
1
Folia do segr A/4
komplet
 
2
Skoroszyt zaw. Tekt 1/2
50 szt
 
3
Skoroszyt zaw. Plast A/4 kolor
50 szt
 
4
Taśma klej 19X33MB
8 szt
 
5
Zszywki 24/6 chińskie
10 szt
 
6
Spinacz 33 MM okrągły 10
op
 
7
Zakreślacz Schneider
szt
 
8
Nożyczki 18 cm Starpak office
szt
 
9
Klej Amos 15 g
szt
 
10
Pióro żel. UM100 niebieski
szt
 
11
Spinacz do papieru 41MM
szt
 
12
Spinacz do papieru 32MM
szt
 
13
Cienkopis Stabilo Point kolor
 szt
 
14
Skoroszyt zaw. pełny
50 szt
 
15
Korektor UNI CLP-300-dług
szt
 
16
Kostka kolor klejona duża HAN
szt
 
17
Zszywacz NOVUS Stabil
szt
 
18
Dziurkacz NOVUS C200
szt
 
19
Kalkulator FX82ES Casio nauk.
szt
 
20
Papier ksero A4 ZOOM 100
ryza
 
21
Segregator A4 /50 IDEST czar
szt
 
22
Folia do ksero Staedtler
komplet
 
23
Szufladki Deli 9181 siatka
komplet
 
24
Szuflada na komody
szt
 
25
Teczka wiązana
50 szt
 
26
Marker such. TOMA czarny
szt
 
27

Płyn do tablic such. granit

szt
 
28

Płyty CD 700NB omega Cake 25

1 opak
 
3.   Zamawiający dopuszcza  możliwość składania ofert częściowych.

4.    Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 13.10.2011 r.
 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

           
            Oferta powinna być:
            - opatrzona pieczątką firmową lub opisana nazwą firmy
            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.
 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: szkolenia@ckp.nysa.pl , faksem na nr: 77 433 40 38 lub też dostarczona osobiście na adres: Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie ul. Orkana 6 do dnia 14.10.2011.

2.    Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 13.10.2011, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 13.10.2011 w siedzibie CKP oraz na stronie internetowej pod adresem www.ckp.nysa.pl

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.ckp.nysa..pl

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 - Cena 100%
           

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.ckp.nysa..pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Teresa Karol  pod numerem telefonu 77 433 40 38 oraz adresem email: szkolenia@ckp.nysa.pl

 
 
 
Aktualności
Instrukcje klasy 2
 Skrócone  instrukcje do ćwiczeń

Instrukcje do ćwiczeń kl 3e 2022
W załącznikach zamieszczone są skrócone instrukcje do ćwiczeń   III serii

 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH