Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
zapytanie o cenę urządzenie diagnostyczne wyposażone interfejs VCI oraz tablet PC z pasywną matrycą


FotoFotoFoto

Nysa, 12.03.2012

 

Zapytanie ofertowe nr 6/2011

 

I. PYTAJĄCY

Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie

ul. Orkana 6, 48-300 Nysa

NIP: 753-21-32-214, REGON: 532 20 62 67

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA

Urządzenie diagnostyczne wyposażone interfejs VCI oraz tablet PC z pasywną matrycą pozwalające na diagnostykę pojazdów europejskich jak i azjatyckich. Diagnoskop wykorzystany będzie na kursie realizowanym w ramach projektu „Lepszym być”

 Opis techniczny diagnoskopu :

1. Połączenie z pojazdem  po przez 16 stykowy przewód OBD i stosowne adaptery

2. Połączenie z PC  po przez port USB lub Bluetooth

Specyfikacja techniczna urzadzenia

 • Procesor  min Intel Atom Z520 1.3GHz
 • System operacyjny Windows 7 32-bity Embedded lub pododny
 • Pamięć operacyjna  min 1GB DDR2
 • Dysk twardy  min 16GB SSD ATA
 • Ekran dotykowym  min.7 "WSVGA (1024 x 768) wymiary (155 x 91 mm)
 • Grafika Intel Graphics Media Accelerator 500, 256Mb
 • Wbudowana kamera 1,3 MP.
 • Obudowa antywstrząsowa,
 • Czytnik kart SD,
 • Wbudowany moduł Bluetooth,
 • Wbudowany moduł WiFi,
 • Karta komunikacyjna VCI z możliwością komunikacji bezprzewodowej (bluetooth) oraz przewodowej USB,
 • Przewód diagnostyczny 16 PIN,
 • Zewnętrzny czytnik DVD,

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 26.03.2012 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową lub opisana nazwą firmy

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: szkolenia@ckp.nysa.pl , faksem  na nr: 77 433 40 38  lub też dostarczona osobiście na  adres: Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie ul. Orkana 6 do dnia 15.03.2012.

2.    Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  15.03.2012, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 15:00 16.03.2012 r. w siedzibie CKP.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.ckp.nysa..pl

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 - Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.ckp.nysa..pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Henryk Mamala  pod numerem telefonu 77 433 40 38 oraz adresem email: szkolenia@ckp.nysa.pl

 

 

Aktualności


Instrukcje do ćwiczeń klasy 2Technikum
W załączniku znajdują się skrócone  instrukcje ćwiczeń

Instrukcje do ćwiczeń kl 3e 2022
W załącznikach zamieszczone są skrócone instrukcje do ćwiczeń   III serii

 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH