Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
zapytanie o cenę aparatu cyfrowego

Nysa, 26.04.2012

 

Zapytanie ofertowe nr 9/2012

 

I. PYTAJĄCY

Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie

ul. Orkana 6, 48-300 Nysa

NIP: 753-21-32-214, REGON: 532 20 62 67

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA

1.         Przedmiotem zapytania jest cena aparatu wraz z dodatkami:

NIKON D5100 + SIGMA 18-200DC +16GB MEGA 6 DODATKÓW

2.         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

NIKON D5100 + SIGMA 18-200DC +   KINGSTON 16GB MEGA 6 DODATKÓW

 w zestawie powinny znajdować się:

-APARAT NIKON D5100

-OBIEKTYW SIGMA 18-200 F3.5-6.3 DC

-KARTA KINGSTON 16GB

-CZYTNIK KART PAMIĘCI

-ZESTAW CZYSZCZĄCY FOTO 4 W 1

-FILTR UV

-STATYW TREQ GRi3

-TORBA COLT 55

-PASEK AN-DC3 (CZARNY)

-OSŁONA BAGNETU BF-1B

-POKRYWKA SANEK MOCUJĄCYCH B-1

-OSŁONA WIZJERA DK-20

-POKRYWKA OKULARU WIZJERA DK-5

-KABEL AUDIO-WIDEO EG-CP14
-AKUMULATOR EN-EL 14

-ŁADOWARKA MH-24

-ViewNX2
-KABEL USB UC-E6
 

3.   Zamawiający nie dopuszcza  możliwość składania ofert częściowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 11.05.2012 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferta powinna być:
            - opatrzona pieczątką firmową lub opisana nazwą firmy
            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: szkolenia@ckp.nysa.pl , faksem na nr: 77 433 40 38 lub też dostarczona osobiście na adres: Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie ul. Orkana 6 do dnia 04.05.2012 r do godz. 15.00

2.    Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 07.05.2012, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 9:00 07.05.2012 w siedzibie CKP.

3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.ckp.nysa..pl

VI. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 - Cena 100%
           

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.ckp.nysa..pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Henryk Mamala  pod numerem telefonu 77 433 40 38 oraz adresem email: szkolenia@ckp.nysa.pl

 
 

FotoFotoFoto
Aktualności
Instrukcje klasy 2
 Skrócone  instrukcje do ćwiczeń

Instrukcje do ćwiczeń kl 3e 2022
W załącznikach zamieszczone są skrócone instrukcje do ćwiczeń   III serii

 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH